Slovenská skupina užívateľov QGIS

Ciele skupiny

Chceme vytvoriť slovenskú komunitu okolo projektu QGIS a zamerať sa na rast tejto komunity prostredníctvom organizovaných akcií či improvizovaných stretnutí. Chceme, aby bola skupina otvorená, zameraná na vzdelávanie a podporovala transparentnosť, inkúziu a komunitu v duchu otvoreného softvéru. Táto skupina sa zameriava na QGIS, ale dúfame, že vybudujeme prepojenia s príbuznými skupinami. Taktiež dúfame, že povzbudíme používateľov, aby sa zapojili: rozširovaním povedomia o QGISe na Slovensku, diskusiami na fóre alebo napríklad s prekladmi z angličtiny.

Stretnutia

OSSConf Žilina - 4. júla 2019

Kontaktujte nás

Kontaktute nás cez qgis-sk mailing list